Destine.
Dezvoltarea economiei sociale pentru oameni ca tine.

Destin, soarta, viitor, sunt toate cuvinte pentru aceeasi realitate care urmeaza unei interventii. Desi aparent un simplu acronim dat de numele proiectului „Dezvoltarea Economiei Sociale pentru oameni ca TINE”, DESTINE  este o initiativa care insemna mai mult de atat: porneste de la o nevoie reala careia incearca sa ii raspunda printr-o viziune integrata intr-o maniera sustenabila, prin eforturile concertate ale unui actor din mediului asociativ (Asociatia Nationala a Birourilor de Consiliere pentru Cetateni – ANBCC), cu ale unuia din mediul de afaceri (UPA Solutions SRL) si cu cele apartinand oamenilor din 7 comunitati din regiunile Vest, Sud Est, Sud Munteina, Sud Vest Oltenia, Nord Est. Sistematic, despre noi, despre DESTINE:

NevoiaSaracia si riscul excluziunii sociale sunt cele mai mari provocari ale Romaniei, intre multiplele cauze interdependente aflandu-se rata ridicata a abandonului scolar, structura familiala, caracteristici care tin de clivajul urban/rural sau de discriminarea bazata pe sex sau etnie. In date, la nivelul anului 2011, in tara noastra 40,3% din populatie era expusa riscului saraciei si excluziunii sociale, cu o rata a parasirii timpurii a scolii de 15,9%. Totodata, numarul de familii din mediul rural care recunosteau ca aveau cel putin un copil care abandonase scoala ajunsese, in acelasi an, la 2,3%, principalele cauze ale abandonului fiind lipsa resurselor materiale. Privitor la structura familiala, este cunoscut ca pe masura ce creste numarul copiilor aflati in intretinere, scade proportia statutului de salariat. La nivelul anului 2009, scaderea a fost de la 79,4% pentru mamele cu 1 copil la 22,8% pentru cele cu cel putin 4 copii si a crescut cea corespunzatoare lucratorului familial neremunerat de la 12,1% pentru cele cu 1 copil la 57,1% pentru mamele cu 4 copii si peste. Aceste procente vorbesc si ne spun ca abordarea problemei necesita o viziune integrata pe masura interdependentei si intersanjabilitatii dintre saracie si excluziune sociala si factorii generatori ai acestora. 

De aceea, „DESTINE- Dezvoltarea Economiei Sociale pentru oameni ca TINE”propune o solutie economica croita nevoilor grupurilor vulnerabile pe piata muncii din regiunile Vest, Sud Est, Sud Munteina, S-V Oltenia, Nord Est, atentie speciala acordandu-se persoanelor rome si femeilor in situatii de risc.

ViziuneaPrin acest proiect, actorii implicati in derularea sa au conceput un set integrat de activitati adresate grupurilor vulnerabile (persoane care trăiesc din venit minim garantat, persoane de etnie romă, femei, familii monoparentale, familii cu peste 2 copii, persoane care au parasit timpuriu școala) care alcatuiesc grupul tinta al initiativei. Activitatile de acordare de servicii de consiliere si orientare profesionala, servicii de integrare si de formare profesionala la locul de munca, organizarea cursului de Antreprenor in economia sociala si infiintarea unui numar de 7 structuri de economie sociala converg in aceeasi directie a dezvoltarii sectorului economiei sociale si in Romania prin cresterea ponderii acestui sector in crearea de noi locuri de munca. In cadrul proiectului sunt create 30 de noi locuri de munca in regiunile Vest, Sud Est, Sud Muntenia, S-V Oltenia, Nord Est, in cadrul a 7 structuri de economie sociala dotate prin proiect.

Trei ateliere de tamplarie infiintate in comunele Paulis (judetul Arad), Saelele (judetul Teleorman), Balta Alba (judetul Buzau), un atelier de produse ceramic deschis in comuna Sabaoani (judetul Neamt), un atelier de croitorie functional in comuna Popesti (judetul Valcea), o tipografie infiintata in comuna Varbilau (judetul Prahova) si o anticafenea deschisa la Iasi (judetul Iasi) sunt initiative de economie sociala sustenabile si autofinantatoare pentru proprii angajati, acestea avand activitatile in derulare.

Parteneri

Solicitantul, Asociatia Nationala a Birourilor de Consiliere pentru Cetateni – ANBCC, este o organizatie neguvernamentala, non-profit, care are o structura federativa, incluzand peste 36 de organizatii membre, active la nivel local in mediul rural si urban pe intreg teritoriul Romaniei. In cei peste 10 ani de existenta, solicitantul a dobandit o vasta experienta in implementarea de proiecte si gestionarea de bugete, contribuind prin initiativele sale atat la consolidarea capacitatii organizatiilor membre de a lucra la dezvoltarea comunitatilor, cat si la intensificarea masurilor active de ocupare durabila pe piata muncii.

Partenerul, UPA Solutions SRL este un grup de Unitati Protejate Autorizate, reglementate conform legii 448/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care isi doreste sa ofere clientilor sai toate produsele si serviciile de care au nevoie, sub umbrela unui furnizor unic. Serviciile oferite de UPA Solutions sunt: recrutare si selectie de personal, training si formare profesionala specializata, creatie publicitara si tiparire personalizat, creatie artistica, editare a documentelor si alte activitati specializate de secretariat, aplicarea si interpretarea de teste psihologice etc.